Preventie

Eenzaamheid, jongeren tussen wal en schip, schuldsanering, voortijdige schoolverlaters, kinderen met obesitas, ongewilde werkloosheid: wij staan met elkaar in onze gemeente voor tal van maatschappelijke opgaven. Er zijn veel voorzieningen waar de inwoners van gemeente Helmond aanspraak op kunnen maken als er (gezondheids) problemen zijn. De uitdaging is om te voorkomen dat de problemen zo groot worden dat deze aanspraak noodzakelijk is. Voorkomen is immers beter dan genezen. We noemen dit ook wel preventie.

PReventie Waarom & Hoe ?

Preventie is belangrijk. Het kan voor Bach Plus niet zo zijn dat in onze stad de gezondheidsverschillen nog zó groot zijn; of dat mensen laaggeletterd of eenzaam zijn; dat mensen hun leven door schulden niet op orde hebben; dat jongeren voortijdig school verlaten; dat mensen hun geld uitgeven aan drugs en daardoor in de problemen raken; of dat ouders ten koste van kinderen hun echtscheiding uitvechten. Bach Plus vindt preventie van dit soort situaties noodzakelijk omdat ze niet bijdragen aan het welbevinden van onze burgers. Bovendien leiden dit soort situaties vaak tot het niet meer mee kunnen doen in onze samenleving (participatie). Bach Plus vindt dat iedereen in de gelegenheid moet zijn om mee te doen in onze samenleving; als je mee kunt blijven doen, hoef je ook minder een beroep te doen op gemeentelijke voorzieningen. Daarnaast zijn burgers die mee kunnen blijven doen aan onze samenleving, goed voor een welvarende economie.

Bach Plus vindt dat wij als Helmonders ons ervan bewust moeten zijn dat we voor iedereen een helpende hand kunnen zijn in het dagelijks leven.
We vinden het ook belangrijk dat alle inwoners van Helmond weten waar ze bij levensvraagstukken als schulden, armoede en eenzaamheid terecht kunnen. Informatie hierover dient voor iedereen beschikbaar te zijn. Het moet niet zo zijn dat deze kennis pas beschikbaar is als de problemen dermate groot zijn geworden dat ze niet meer te overzien zijn.
We vinden dat professionele ondersteuning voor onze inwoners laagdrempelig toegankelijk moet zijn. En dat de verschillende professionele partijen elkaar kennen en de hulp aan inwoners met elkaar afstemmen.
Preventie vraagt echter ook een omslag in denken:  we hebben gezien data Nederland zich lang presenteerde als verzorgingsstaat waarin de (gemeentelijke) overheid van wieg tot graf verantwoordelijk was voor een goed aanbod van voorzieningen om aan de rechten van de mensen tegemoet te komen. Wij vinden dat preventie veel meer uit dient te gaan van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente én van de inwoners. Bach Plus vindt het de taak van gemeente Helmond inwoners hiertoe aan te sporen en bij te staan. Vooraf ingrijpen om problemen te voorkomen en pas gebruik maken van het voorzieningenaanbod als het niet anders kan. Bach Plus zal zich hiervoor inzetten.

Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op.