Hallo lieve mensen,

Zoals ik beloofd heb, hou ik jullie op de hoogte van wat er allemaal gebeurd!

Bach Plus is druk met zich te orienteren van wat er allemaal speelt in de Helmondse Politiek. Jullie hebben zeker ook gelezen, twee echte lokale politieke partijen Helder Helmond en Helmond Aktief hebben voornemens om samen te gaan werken. Dat wil zeggen dat ze dat aan het onderzoeken zijn, als alles goed verloopt, zal het uiteindelijk tot een fusie kunnen leiden.

Wat natuurlijk een heel mooi gebeuren zou zijn, voor Helmond en onze inwoners. Minder versplintering is altijd beter, een grote Helmondse Partij heeft ook meer inbreng, zal nog meer op Helmond en zijn inwoners gericht zijn.

Bach Plus wil graag hierbij zijn, als er iets moois uit gaat komen. Ik hou jullie op de hoogte want natuurlijk is jullie belang het belang van Bach Plus

Jacqueline Bach

Fractie voorzitter Bach Plus